Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I.

 

Opći cilj: Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi Poziva:

1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici;

2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici;

3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga

 

Ciljne skupine Poziva podijeljene su prema Komponentama Poziva na sljedeći način:

Komponenta 1: Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

-starije osobe,

-osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija,

– članovi obitelji/udomiteljske obitelji starijih osoba ili osoba oboljelih od Alzheimerove demencije ili drugih demencija,

-stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru Komponente (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije …).

Komponenta 2: Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

-odrasle osobe s invaliditetom,

-članovi obitelji/udomiteljske obitelji odraslih osoba s invaliditetom,

-stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru Komponente (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije …)

Komponenta 3: Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

– djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

– djeca i mladi s problemima u ponašanju,

– djeca bez pratnje

– djeca s teškoćama u razvoju,

– članovi obitelji/udomiteljske obitelji djece i mladih – ciljanih skupina komponente,

– stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru Komponente (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije …).

Komponenta 4: Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti/ žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

– osobe s problemima ovisnosti,

-žrtve obiteljskog nasilja,

-članovi obitelji/udomiteljske obitelji osoba s problemima ovisnosti te žrtava obiteljskog nasilja,

-beskućnici,

-osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom,

– stručnjaci koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru Komponente (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije …).

 

Najniži iznos koji se može ostvariti kroz sve 4 komponente iznosi 380.000,00kn, a najviši iznos 1.500.000,00 kn.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.

 

Mogući prijavitelji i partneri na navedeni poziv:

-udruga/strana udruga;

– vjerska zajednica;

– ustanova socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici;

– zaklada;

– jedinica lokalne ili regionalne samouprave;

– međunarodna organizacija;

– vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima (prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina).

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone