Reference

Izrada projektnih prijedloga te poslovnih planova (pisanje, administriranje, provedba projektnih aktivnosti, edukacija za pisanje i provedbu projekta)

 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije
 • Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
 • Istarska županija
 • Studentski centar Pula
 • Istarsko veleučilište
 • Grad Pula-Pola
 • Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka
 • Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula

 

 • Judo klub ” Istarski borac” Pula
 • Udruga barmana IŽ
 • Udruga mladih i Alumni FET Pula
 • UZPIRO-CRO PULA
 • Društvo multiple skleroze Istarske županije

 

 • AB PROJEKT d.o.o.
 • Baesa d.o.o.
 • Core Informatics j.d.o.o.
 • Moding Junior d.o.o.

 

 • Kuća za odmor Altura

 

Organizacija evenata i/ili određeni segmenti organizacije
 • Business Cafe Istra (organizacija 8.-16. Business Cafe-a Istra)