Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa poticanja turističkih manifestacija u 2018. godini

 

Upravni odjel za turizam Istarske županije objavio je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa poticanja turističkih manifestacija u 2018. godini.

Opći cilj: 

 • Ravnomjeran razvoj Istre
 • Razvoj cijelogodišnjeg turizma
 • Jačanje brenda destinacije

Posebni ciljevi:

 • Razvoj turističkih manifestacija regionalnog i nacionalnog značaja, koje se održavaju u turistički manje razvijenim područjima Istre
 • Razvoj turističkih manifestacija koje se održavaju izvan glavne turističke sezone
 • Podizanje razine kvalitete organizacije turističkih manifestacija,
 • Razvoj turističkih manifestacija koje se održavaju na području cijele Istre i/ili na više lokacija, odnosno mjesta, općina gradova
 • Razvoj turističkih manifestacija koje primarno promoviraju autohtone proizvode, lokalnu tradiciju, običaje i vrijednosti
 • Razvoj turističkih manifestacija koje su motiv dolaska u destinaciju

Prijavitelji:

 • Jedinice lokalne samouprave,
 • Turističke zajednice gradova i općina Istre,
 • Javne ustanove,
 • Obrti i trgovačka društva.

Intenzitet potpore: 

Minimalni iznos potpore je 5.000 kuna, a maksimalni 80.000 kuna

Prihvatljivi troškovi: 

Ovim programom će se sufinancirati troškovi kojima manifestacija stječe dodanu vrijednost, odnosno oni troškovi kojima se unaprjeđuju pristupačnost i boravak posjetitelja, estetika, kvaliteta programa te edukativni sadržaji u sklopu manifestacije. U tom smislu, prihvatljivi su sljedeći troškovi:

– uređenje lokacije na kojoj se održava manifestacija: baneri, zavjese, dekoracije, audio-vizualni efekti, signalizacija i sl.,

– troškovi kojima se osigurava bolja pristupačnost i boravak tijekom održavanja manifestacije: kvalitetna regulacija prometa, dovoljan broj parkirališnih mjesta, redara, volontera, putokaza i dr.,

– troškovi nadogradnje manifestacije: za aktivnosti koje se nisu provodile prijašnjih godina održavanja manifestacije,

– troškovi izvođača i vanjskih suradnika: smještaj, putni troškovi, honorari izvođača (temeljem ugovora),

– evaluacija manifestacije: provedba istraživanja, anketa i sl.,

– promocija: isključivo online oglašavanje i oglašavanje putem društvenih mreža – najviše do 20% ukupno odobrene potpore,

– porez na dodanu vrijednost: uz dostavljenu Izjavu o PDV-u.

Rok slanja: 26.veljače 2018. godine

Više info na: Istarska županija – Javni poziv turističke manifestacije

 

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone