JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2019.

Opći cilj:
– podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz jačanje strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu, partnera u provedbi Strategije razvoja turizma u Republici Hrvatskoj do 2020.

Specifični cilj:
– jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu

Na Javni natječaj mogu se javiti: strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva najmanje godinu dana
zaključno s danom objave Natječaja, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 i 70/17) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su programi stručnog
usavršavanja i osposobljavanja:

– seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za djelatnice/ike i članice/ove udruga
– radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Javnog natječaja.

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.700.000,00 kn.

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 70% vrijednosti projekta.

Minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 40.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kn.

Javni natječaj otvoren je do 07. ožujka 2019. godine.

Za detalje oko prijave javite nam se na mail: optimus@optimusconsulting.eu

 

 

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone