Iz medija

 

Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata

 

Organizacija evenata:
Business Café Istra (Optimus Consulting d.o.o.- nositelj licence za Istarsku županiju od 13. BC Istra)
Maturalne zabave

Gimnazija Pula – matura 2016.

Poslovni domijenci/poslovni meetinzi
 Projekti
Koncerti
  • dekoracija koncerta Silk road – Arena Pula

 

Pisanje EU i nacionalnih projekata te poslovnih planova