EU projekti i nacionalni fondovi

EU fondovi Optimus Consulting

Što su to EU fondovi?

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju završavaju programi IPA-e te se otvaraju vrata strukturnim fondovima i kohezijskom fondu dok će programi Unije i dalje biti dostupni Hrvatskoj. EU fondovi predviđeni su za poduzetnike, obrtnike, općine, županije, udruge, obrazovne institucije, fizičke osobe te ostale javne institucije. Postoje dva osnovna strukturna fonda, a to su Europski socijalni fond (ESF) i Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) kojima se nastoji umanjiti razlika među regijama, dok kohezijski fond, za razliku od strukturnog, ne koriste regije već države članice. EU fondovi postaju sastavni dio investicijskih ulaganja poduzetnika te se kao takvi trebaju iskoristiti u što većoj mjeri. Samo do 2020. godine EU fondovi nude Vam preko 12 milijardi EUR.

Tko ima pravo na sredstva iz EU fondova?

Pravo na dobivanje novca iz EU fondova imaju sve vrste organizacija iz javnog, privatnog i civilnog sektora, ali i građani pojedinci te njihove inicijative. Svi oni moraju biti iz zemalja članica EU ili iz zemalja kandidatkinja. EU fondovi imaju za svaki natječaj definirane posebne uvjete te se oni razlikuju od natječaja do natječaja jednako kao i to tko može biti prijavitelj.

Kako ostvariti bespovratna sredstava iz EU fondova?

Ukoliko pojedinac ima ideju o poduzetničkom pothvatu ili poboljšanju i unaprjeđenju svog poslovnog procesa, potrebno je utvrditi mogu li se za to ostvariti sredstva iz Europske unije, odnosno EU fondovi. Ukoliko je odgovor potvrdan, potrebno je pronaći adekvatan natječaj na koji će se projekt moći prijaviti te razviti ideju uz našu pomoć ili pomoć drugih konzultanata. Nakon toga valja sagledati što natječaj uvjetuje, tko može biti prijavitelj projekta, koliko se bespovratnih sredstava može dobiti te koliki postotak mora financirati prijavitelj. U određenom roku potrebno je napisati projektni prijedlog i prijaviti ga na natječaj zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom te onda preostaje samo čekati evaluaciju Europske komisije. Ukoliko projekt prođe i ostvare se bespovratna sredstva, EU fondovi postali su dio financiranja Vaše ideje te se kreće u implementaciju iste. Optimus Consulting nudi Vam usluge praćenja i prijave na natječaje te su nam EU fondovi biblija našeg poslovanja, stoga ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Kako napraviti dobar projekt?

EU fondovi zahtijevaju da dobar projekt mora imati korist za širu zajednicu, ne samo za pojedinca koji je prijavitelj projekta jer u protivnom projekt neće proći. Morate se pozivati na prioritete iz strategija, operativnih programa i drugih dokumenata te dobro napraviti troškovnik. Svaka stavka koju izostavite ili uveličate trošak, može vas koštati oduzimanjem bespovratnih sredstava iz EU fondova. Upravo zato potrebno je vrlo detaljno napisati sve aktivnosti koje će se provoditi i objasniti ih do zadnjeg detalja. EU fondovi imaju dosta sitnica oko kojih treba paziti jer čak ako vam je ideja najbolja na svijetu, ako tehnički dio niste dobro odradili komisija Vam neće niti pročitati projekt. EU fondovi dostupni su svima, no komisija je vrlo rigorozna po pitanju odobrenja sredstava.

Što je sve potrebno za prijavu na natječaj iz EU fondova?

Eu fondovi razlikuju se prema vrsti fonda te je svaki natječaj drugačiji. Potrebna projektna dokumentacija mijenja sve na svakom natječaju. Najčešće zahtijevana dokumentacija jest: poslovni plan, financijski plan (troškovnik), prijavni obrazac te dokumenti od prijavitelja (izvadak iz sudskog registra, BON 1 i BON 2, potvrda porezne uprave o neimanju duga i ostalo). Posebno je važno napomenuti ako planirate financirati izgradnju objekta ili rekonstrukciju postojećeg, dobivanje svih potrebnih dozvola može trajati i više od mjesec dana kao i sama priprema projekta. EU fondovi imaju kompliciraniji proces prijave od nacionalnih programa, stoga kontaktirajte konzultante oko pripreme projektne dokumentacije jer jedino tako imate priliku za povlačenje bespovratnih sredstava.

Na koji način Optimus Consulting može pomoći poduzetnicima i ostalim klijentima?

Optimus Consulting svojim klijentima pomaže u izradi projektne ideje, pripremi dokumentacije za prijavu projekata i pružanje mogućnosti rada na provedbi istih. EU fondovi te izrada projekata za povlačenje bespovratnih sredstava glavna je usluga koju pružamo u našem djelovanju. Cilj Optimusa je pružanje kvalitetne usluge koja će omogućiti našim klijentima ostvarenje sredstava za unaprjeđenje vlastitog poslovanja. Naša su odlika inovativne ideje i poseban fokus na svakog klijenta. Svaki novi projekt sagledavamo kao jedan izazov kojemu valja pristupiti sa određenom dozom iskrenosti, profesionalnosti i ozbiljnosti. Osim povećanja produktivnosti i efikasnosti poslovanja poduzeća, koji su dio naše misije, smatramo da zajedničkom suradnjom i zajedničkim radom mogu nastupiti veliki pozitivni pomaci. EU fondovi zaista pokrivaj široko područje, stoga pozivamo sve koji žele ulagati u svoje poslovanje neka poduzmu prve korake, informirajte se i uzmite ono što Vam pripada.

Koji EU fondovi postoje?

Europski socijalni fond (ESF) uspostavljen je radi smanjenja razvojnih razlika između država članica. Kao takav predstavlja glavni financijski instrument za poticanje poduzetništva i pružanje pomoći nezaposlenima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane Europske Unije prilikom zapošljavanja.

Ciljevi europskog socijalnog fonda su:

 • jačanje gospodarstva
 • stvaranje većeg broja radnih mjesta
 • povećanje stope zapošljavanja
 • jačanje socijalne uključenosti
 • ublaživanje posljedica ekonomske krize
 • investiranjem u obrazovanje
 • jačanje administrativnih kapaciteta.

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije kao i smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar Europske Unije. U financijskom smislu to je najznačajniji fond koji se prije svega fokusira na izravna ulaganja i sve vrste financiranja.

Ciljevi Europskog fonda za regionalni razvoj su:

 • financijska pomoć regijama čiji je bruto domaći proizvod po stanovniku manje od 75% onoga u EU
 • modernizaciji gospodarskih struktura i očuvanju ili otvaranju novih radnim mjesta
 • promicanjem konkurentnosti te ulaganjem u regije kako bi se one učinile privlačnijim za tvrtke i ulagače.

Europski fond za regionalni razvoj pruža potporu strategijama održivog razvoja s naglaskom na promicanje zapošljavanja, a glavni prioriteti su:

 • Jačanje regionalnog kapaciteta za istraživanje i tehnološki razvoj, podržavanje inovativnosti i poduzetništva
 • čišćenje zagađenih područja, povećavanje energetske učinkovitosti, promicanje čistog javnog prijevoza u gradovima
 • bolje usvajanje i učinkovita upotreba ICT-a, naročito od strane malih i srednjih poduzeća
 • Poticati prekograničnu suradnju – bilo između zemalja, bilo između regija – do koje ne bi došlo da nema pomoći kohezijske politike.

Kohezijski fond predstavlja financiranja koja su dostupna za članice Europske unije u svrhu pokretanja velikih infrastrukturnih projekata na području prometa i zaštite okoliša. Sredstva iz fondova predviđene su za sljedeće područja: obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost, zaštita okoliša i preuzimanje standarda E, trans-europske transportne mreže i transportne infrastrukture.

Programi EU

EU fondovi razlikuju se od Programa EU po tome što kod Programa uglavnom morate imati inozemne partnere na projektu. Programi Europske Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska zajednica ili Unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama Europske zajednice. Programi EU u pravilu su namijenjeni državama članicama Europske unije, ali neki od njih otvoreni su i državama koje se nalaze u procesu približavanja Uniji.

 


Nacionalni fondovi

 

Nacionalni fondovi

Hrvatski nacionalni fondovi predstavljaju odličan izvor za financiranje Vaših poduzetničkih ideja. Hrvatska ministarstva koja objavljuju natječaje jesu sljedeća: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo turizma, Ministarstvo kulture, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Agencije koje također raspisuju natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava jesu HAMAG BICRO, Agencija za mobilnost i programe EU, Agencija za odgoj i obrazovanje te brojne druge. Svi oni objavljuju jednom godišnje natječaje u području jačanja konkurentnosti malog i srednjeg gospodarstva, jačanja međunarodne konkurentnost, stvaranja klastera, poduzetničkog obrazovanja, jačanja prerađivačke i prehrambene industrije, turizma, kulture, razmjene mladih, jačanje djelovanja mladih, njihova obrazovanja i drugo.

Ukoliko ste zainteresirani, možete i sami pogledati aktualne natječaje i natječaje u najavi na stranicama Ministarstava i agencija u nastavku: