E-Impuls 2016

Kroz E-impuls će financirati sljedeće mjere:

a) JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA – 80.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 30.000 – 500.000 kuna    INTENZITET: 75% mikro subjekti, 60% mali subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti, Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge, Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unaprjeđenje obavljanja djelatnosti, Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge, Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom, Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, Stručno osposobljavanje i obrazovanje, Marketinške aktivnosti.

 

b) PODUZETNIŠTVO ŽENA 30.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena

IZNOS POTPORE: 20.000 – 400.000 kuna  INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti, Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija, Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga, Ulaganje u ekološki prihvatljivu i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga, Uvođenja sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija, Uređenje poslovnog prostora/radionice, Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, Stručno osposobljavanje i obrazovanje, Marketinške aktivnosti, Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice.

 

c) REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA 5.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 25.000 – 75.000 kuna    INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu (poslovni prostori u državnom vlasništvu i vlasništvu JLPS), Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora, Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom.

 

d) DOMAĆI SAJMOVI 4.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 5.000,00 do 50.000,00 kuna         INTENZITET: 100%

 

e) POTICANJE START – UP-ova 18.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koji su registrirani unutar razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala dobit vlasnicima

IZNOS POTPORE: najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore je 200.000,00 kuna.

 

f) TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI 3.000.000,00 kn

KORISNICI: obrti, trgovačka društva i zadruge koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta

IZNOS POTPORE: 10.000 – 100.000 kuna                        INTENZITET: 100%

 

g) NAUKOVANJE ZA OBTNIČKA ZANIMANJA 3.000.000,00 kn

h) STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA 18.000.000,00 kn

i) UČENIČKE ZADRUGE, VJEŽBOVNE TVRTKE I STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATORI – UKUPNO 2.000.000,00 kn

KORISNICI: osnovne i srednje strukovne škole i visoke škole/fakulteti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

-Sufinanciranje učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama,

-Sufinanciranje vježbovnih tvrtki u srednjim školama,

-Sufinanciranje poduzetničkih inkubatora

IZNOS POTPORE: 20.000,00  do 100.000,00 kuna.

 

j) PODUZETNIŠTVO KLASTERA 5.000,00 kn

KORISNICI: klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko interesna društva, obrti zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva)

IZNOS POTPORE: do 250.000 kuna za klastere u osnivanju

Do 450.000 kuna za operativne klastere.

 

k) PODUZETNIŠTVO CILJNIH SKUPINA MLADI, POČETNICI, OSOBE SA INVALIDITETOM 20.000.000,00kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti (u dobi od 32 godine – mladi, koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1.2015. – početnici, subjekti u vlasništvu osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove)

IZNOS POTPORE: 20.000 – 100.000 kuna

INTENZITET: 100%

 

l) PODUZETNIŠTVO HRVATSKIH BRANITELJA 30.000.000,00 kn

KORISNICI: poduzetnici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 50.000 DO 500.000,00 kuna    INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekt.

 

lj) PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA

KORISNICI: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta

IZNOS POTPORE:

Za znanstveno – stručne skupove:

  • Do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera
  • Do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera
  • Do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera
  • Do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

Za gospodarske manifestacije

  • Do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
  • Do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera
  • Do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera

Do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone