Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

 

 

Početkom lipnja otvoren je natječaj pod nazivom: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport.

 

Rok za podnošenje: do iscrpljenja fin. omotnice ili do 13.12.2019.

 

Opći cilj Poziva:
Povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i/ili osoba s
invaliditetom u zajednicu kroz šport.

Specifični ciljevi Poziva:
1. Povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku
od socijalne isključenosti
2. Poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s
teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti

 

Ciljne skupine Poziva:
Komponenta 1: Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne
isključenosti koji su ujedno i pripadnici jedne od niže navedenih skupina:
djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni
 djeca čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka
 djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji
 djeca i mladi iz obitelji s troje ili više djece
 djeca i mladi s problemima u ponašanju
 djeca s teškoćama u razvoju
 mladi koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
 nezaposleni mladi

Komponenta 2: Aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
 Osobe s invaliditetom
 Djeca s teškoćama u razvoju

 

Najniži-najviši iznos koji se može financirat:

-komponenta 1: 150.000,00 – 1.000.000,00 kn

-komponenta 2: 400.000,00 – 1.500.000,00 kn

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova,
odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

-organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti,
– ustanova upisana u registar športske djelatnosti,
– osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
– srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
– sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
– ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici.

 

Trajanje projekta: 

Planirano trajanje provedbe projekata u okviru Komponente 1 je od 12 do 24 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
Planirano trajanje provedbe projekata u okviru Komponente 2 je od 12 do 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Prihvatljive aktivnosti:

Komponenta 1:

rganiziranje slobodnog vremena djece i mladih kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti (obvezna aktivnost),
– osiguravanje odgovarajuće opreme za sudionike športskih i rekreativnih aktivnosti projekta,
– aktivnosti interdisciplinarne suradnje (domovi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centri za socijalnu skrb, centri za pružanje usluga u zajednici, odgojno – obrazovne
ustanove, roditelji, športski klubovi, kineziolozi, psiholozi) s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz športske aktivnosti,
– jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti (odnosi se na one treninge, edukacije i slične aktivnosti u kojima treneri, športski instruktori i voditelji stječu
znanja i vještine o specifičnim obilježjima ciljnih skupina ovog Poziva, neophodne za daljnji rad s navedenim skupinama, npr. edukacije vezane uz multidisciplinarni pristup u radu s
djecom s teškoćama u razvoju: pristup i tretman/način rada s djecom s tjelesnim, senzoričkim, komunikacijskim, govorno-jezičnim ili intelektualnim teškoćama, djecom i mladima s problemima u ponašanju, djecom i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi – pristup i tretman/način rada s traumatiziranom djecom i mladima i sl.)

Komponenta 2:

– aktivnosti unapređenja i proširenja športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, (obvezna aktivnost)
– aktivnosti integriranja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u redovite programe športskih i rekreativnih aktivnosti, (obvezna aktivnost)
– manji infrastrukturni zahvati za osiguranje pristupačnosti športskim građevinama osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, (obvezna aktivnost)
– izrada plana i programa športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju,
– osiguravanje odgovarajuće opreme kojom se doprinosi proširenju športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju,
– jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja (stjecanje specifičnih znanja i vještina za rad s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, npr. edukacije
vezane uz multidisciplinarni pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju: pristup i tretman/način rada s djecom s tjelesnim, senzoričkim, komunikacijskim, govornojezičnim
ili intelektualnim teškoćama) te osobama s invaliditetom (specifičnosti u radu s osobama s dugotrajnim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima),
– osiguravanje potrebne asistencije za sudjelovanje u športskim aktivnostima (uključujući i dolazak na aktivnosti),
– aktivnosti interdisciplinarne suradnje (kineziolozi, učitelji, liječnici, psiholozi, fizioterapeuti, roditelji, športski klubovi) s ciljem podizanja svijesti o važnosti i
mogućnostima sudjelovanja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u športskim aktivnostima te s ciljem poticanja športskih klubova na inkluzivnost.

 

Za sve detalje o natječaju ili prijavi projekta, kontaktirajte nas na mail: optimus@optimusconsulting.eu

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone