Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.

 

Rok za dostavu prijava na Poziv: 11.08.2017.

 

Opći cilj Poziva:

 • Pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost istih

Posebni ciljevi Poziva:

 • Uspostaviti koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama
 • Osigurati regionalnu ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

 

Prioritetna područja poziva:

 1. Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti posebno ranjivih i marginaliziranih skupina
 2. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših zatvorenika, te njihovih obitelji
 3. Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba:
  • Informiranje i pravna pomoć te izrada brošura – u svrhu sprječavanja zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba
  • Istraživanje o nasilju nad starijim osobama za 6 regija
  • Prijevoz za starije osobe kao usluga usmjerena podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu (prijevoz kojim se omogućava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika – starijih osoba kojima usluge prijevoza nisu dostupne)
  • Osvješćivanje javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama putem medijske kampanje – izrade promidžbenog spota
 4. Projekti usmjereni uspostavi pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima

 

Najmanji iznos koji će se putem Poziva dodijeliti za pojedini projekt je 50.000,00 kuna, a najveći iznos koji će se dodijeliti je 150.000,00 kuna.

 

Prihvatljivi prijavitelj: OCD-ovi

Prihvatljivi partneri: 

 • javne ustanove
 • udruge
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za prioritetno područje 3b partnerstvo je obavezno, a prihvatljivi partneri mogu biti:

 • Istraživački institut i/ili
 • Obrazovna ustanova – fakultet društvenog ili humanističkog područja.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • prijevoz korisnika-starijih korisnika u svrhu zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba, omogućavanja dostupnosti usluga i ostvarivanja prava
 • edukativno-promotivne aktivnosti u svrhu provedbe neformalnih edukativnih programa/tečajeva za ciljane skupine;
 • psihosocijalna podrška i savjetovanje;
 • usluge prevođenja (samo u okviru prioritetnog područja 2)
 • pružanje savjetodavnih pravnih usluga i edukativnih usluga
 • različite radionice (razvoj novih vještina i znanja, kreativan rad i slično – u okviru prioritetnih područja 1, 2 i 4);
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija i drugih događanja u svrhu osvješćivanja i informiranja;
 • organiziranje medijskih kampanja, izrada promotivnog video spota;
 • individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja;
 • provedba inovativnih kampanja prevencije nasilja nad starijim osobama;
 • javno zagovaranje;
 • tiskanje stručne literature vezane uz provedbu projekata;
 • nabavka opreme potrebne za rad (u iznosu do 10% ukupne vrijednosti projekta).

Za sve informacije o natječaju ili usluzi izrade projekta i prijave na natječaj obratite nam se na: optimus@optimusconsulting.eu

 

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone