Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

 

Opći cilj: Povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama

Specifični ciljevi Poziva:

1. Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih;

2. Osnaživanje te razvoj mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja usluga mentorstva

3. Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina

 

Ciljne skupine poziva:

1. Nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina – dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

2. Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

 

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

Najniži iznos: 350.000,00 kn

Najviši iznos: 1.500.000,00 kn

Intenzitet potpore: 100% 

Trajanje projekta: 18 – 24 mjeseci

 

Prihvatljivi prijavitelji:

pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom :

– udruga

– javna ustanova;

– zaklada;

– jedinica lokalne ili regionalne samouprave.

 

Prihvatljive aktivnosti:

1. Element: Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih;

– odabir pripadnika/ca ciljnih skupina koji će biti uključeni u programe obrazovanja odraslih;

– odabir verificiranih programa obrazovanja odraslih;

– provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih

– osiguravanje odgovarajuće informacijske pristupačnosti osobama s različitom vrstom invaliditeta putem prilagođenih pisanih i on-line materijala.

 

2. Element: Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina

– razvoj ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina pripadnika/ca ciljnih skupina;

– provedba ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina;

– pružanje usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu

– osiguravanje odgovarajuće informacijske pristupačnosti osobama s različitom vrstom invaliditeta putem prilagođenih pisanih i on-line materijala

– osiguravanje odgovarajućih kanala komunikacije uz korištenje tumača znakovnog jezika, Brailleova pisma, zvučnog softwarea, optičkog čitača ili drugih pomagala i tehnika kako bi se prijenos informacija i znanja učinio dostupnim svim osobama s invaliditetom uključenim u projekt.

 

3 Element: Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih skupina

– razvoj programa edukacija stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina za pružanje usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja

– provedba programa edukacija stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina za pružanje usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja

– aktivnosti unaprjeđenja znanja i vještina stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina

 

4 Element: Promidžba i vidljivost

 

5 Element: Upravljanje projektom i administracija

 

Za više info o svemu, kontaktirajte nas na: optimus@optimusconsulting.eu

 

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone