Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

 

Otvoren je natječaj po nazivom: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Područje:  socijalna uključenost

Prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

 

Sažetak: U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Min. – max. iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu: 500.000,00 – 2.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih  troškova.

Dokumentacija je dostupna na sljedećem linku: Esf – Poboljšanje pristupa ranjivim skupinama tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

 
Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone
Powered by Tempera & WordPress.