E-Impuls 2016.

  Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“. E-Impuls je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Potpore u okviru ovog Poziva namijenjene su pravnim …

Nastavi čitati

JAVNI POZIV za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2016. godini

    U smislu ovog Javnog poziva, pod turistički nerazvijenim područjem smatraju se: područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba, sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.   Sredstva potpore odobravati će se za sljedeće programe: Mjera 1. – Programi razvoja i …

Nastavi čitati

E-Impuls 2016

Kroz E-impuls će financirati sljedeće mjere: a) JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA – 80.000.000,00 kn KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti IZNOS POTPORE: 30.000 – 500.000 kuna    INTENZITET: 75% mikro subjekti, 60% mali subjekti PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti, Ulaganje u ekološki …

Nastavi čitati