„Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

 

Krajem prošle godine je objavljen natječaj: “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi”.

Natječaj je otvoren do 28.02.20018. godine.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

 

Opći cilj

 • Razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Specifični ciljevi

 • Unapređenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi
 • Jačanje kapaciteta dionika (zaposlenika javnog sektora i organizacija civilnog društva) uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi te poticanje umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi
 • Povećanje uključenosti građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici, kao i povećanje njihova pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

 

Ukupna sredstva:

Skupina aktivnosti A: 37.000.000,00 HRK

Skupina aktivnosti B: 13.000.000,00 HRK

Skupina aktivnosti A, najniža sredstva -najviša sredstva: 550.000,00 HRK – 2.500.000,00 HRK

Skupina aktivnosti B, najniža – najviša sredstva: 300.000,00 HRK – 800.000,00 HRK

Intenzitet potpore po pojedinom projektu do 100%.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

AKTIVNOST A:

 • organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti) ili
 • jedinica lokalne samouprave sa brojem stanovnika manjim od 10 000

AKTIVNOST B:

 • organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti) ili
 • javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

 

Prihvatljivi partneri:

AKTIVNOST A:

 • organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga)
 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

AKTIVNOST B:

 • organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga)
 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Trajanje projekta od 12 – 24 mjeseca.

 

Prihvatljive aktivnosti:

SKUPINA A:

Element 1. Jačanje kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi

Prihvatljive aktivnosti:

aktivnosti pripreme, provedbe i sudjelovanja u programima jačanja kapaciteta[1] u području sudioničkog planiranja, programiranja, odlučivanja i upravljanja u kulturi za ciljane skupine. Aktivnosti mogu uključivati i izradu priručnika, publikacija i sl. radi diseminacije informacija i promocije dobrih praksi te aktivnosti podizanja javne svijesti i zagovaranja civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi, kao i korištenja javne infrastrukture u iste svrhe

[1]   Aktivnosti obuhvaćene programima mogu uključivati: obuke, mentorstva, treninge, savjetovanja, radionice, stručne skupove, seminare, tečajeve, studijska putovanja, razmjene iskustava i dobre prakse i sl.

Element 2. Razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti unapređenja postojećih te izrade i/ili uspostave novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi (uključivanje organizacija civilnog društva i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbu aktivnosti je obavezno). Aktivnosti mogu uključivati: izradu planova u kojima se razrađuju modeli sudioničkog upravljanja, njihova uspostava i održivost te izradu drugih relevantnih studija i dokumenata[1]; provedbu istraživanja o modelima sudioničkog upravljanja u kulturi povezanih s izradom/razradom modela sudioničkog upravljanja te aktivnosti izrade i provedbe sustava praćenja i vrednovanja modela sudioničkog upravljanja u kulturi

Element 3.  Priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti pripreme i provedbe kulturnih i umjetničkih projekata i programa i/ili edukacijskih projekata i programa u području umjetnosti i kulture, s naglaskom na projekte i programe u čije je planiranje, pripremu, odnosno provedbu aktivno uključena lokalna zajednica

[1]              Dokumenti i studije mogu uključivati planove održivosti, poslovne planove, planove komunikacije i vidljivosti i sl.

 

SKUPINA B:

Element 1. Razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti uspostave suradnje i umrežavanja te prijenos znanja i iskustava u svrhu izgradnje kapaciteta [1] u području sudioničkog planiranja, programiranja, odlučivanja i upravljanja u kulturi za ciljane skupine
 • aktivnosti razmjene i/ili zajedničke pripreme i provedbe kulturnih i umjetničkih projekata i programa te edukacijskih projekata i programa u području umjetnosti i kulture s naglaskom na projekte i programe u čije je planiranje, pripremu, odnosno provedbu aktivno uključena lokalna zajednica
 • aktivnosti podizanja javne svijesti i zagovaranja praksi civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi, kao i korištenja javne infrastrukture u iste svrhe[2].

[1]              Aktivnosti obuhvaćene programima mogu uključivati: obuke, mentorstva, treninge, savjetovanja, radionice, stručne skupove, seminare, tečajeve, studijska putovanja, razmjene iskustava i dobre prakse i sl.

[2]              Aktivnosti mogu uključivati: medijske kampanje, javna događanja, javna predstavljanja vezana uz temu civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi i sl.

 

Za dodatne info, kontaktirajte nas na: optimus@optimusconsulting.eu
Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone