Konkurentnost turističkog gospodarstva – Javni poziv za kandidiranje projekata

 

Ministarstvo turizma je raspisalo: Javni poziv za kandidiranje projekata – KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Natječaj je otvoren do 20.03.2018. godine.

 

Cilj Poziva: Cilj Programa je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, poboljšanje strukture i kvalitete smještaja, novo zapošljavanje, realizacija novih investicija, povećanje turističke potrošnje, razvoj turizma na turistički nerazvijenim područjima i produljenje sezone do cjelogodišnjeg turizma.

 

Prihvatljivi prijavitelj: 

-subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),

-OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

 

Prihvatljive aktivnosti: 
Mjera A

 • podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije,
 • razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja,
 • tematsko definiranje smještajnih kapaciteta,
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo,
 • izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta u kontinentalnom dijelu Hrvatske, jadranskom zaleđu te na otocima gdje takvih sadržaja nema,
 • aktiviranje planinarskih i lovačkih domova,
 • izgradnja ili uređenje objekata za robinzonski i bike&bed smještaj,
 • povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom,
 • uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja,
 • razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.

Mjera B

 • ulaganja u infrastrukturu, servise i opremu,
 • uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, adrenalinske parkovi, golf vježbališta,
 • promotivne aktivnosti za postojeću ponudu.

Kroz ovu mjeru podupiru se i zabavni, adrenalinski i tematski parkovi, tradicijski mali ploveći hoteli, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje, te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.

Mjera C

 • sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima,
 • edukacija, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova,
 • prijevoz vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda,
 • aktivnosti koje potiču inovativne IT tehnologije u turizmu.

Mjera D

 • plasman otočnih proizvoda kroz opremanje prodajno izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima
 • realizacija tematskih ruta i kreiranje paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvodi“
 • međunarodni skupovi u Hrvatskoj koji su vezani za investicije u turizmu.

 

Iznosi bespovratnih sredstava:

Potpore se dodjeljuju u rasponu od 20.000,00 kn do 400.000,00 kn. Intenzitet potpore 60%, izuzev mjere C koja iznosi 100%.

 

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone