JAVNI POZIV za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2016. godini

 

 

U smislu ovog Javnog poziva, pod turistički nerazvijenim područjem smatraju se:

  • područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba,
  • sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

 

Sredstva potpore odobravati će se za sljedeće programe:

Mjera 1. – Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone Predviđeni fond potpora iznosi 1.000.000,00 kn

Za sljedeće:

1.kulturni turizam (ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova),

2. cikloturizam (ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj),

3. pustolovni i sportski turizam (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta),

4. poslovni turizam (ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih skupova),

5. wellness i zdravlje ( izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine od najmanje 30 m2 i unutarnje bazene tlocrtne površine od najmanje 20 m2 , wellness, oprema za fitness centre/teretane (sprave za vježbanje i dodatna oprema za vježbanje), oprema za studio za masažu, oprema za saune i oprema za wellness studio (masažni bazeni-whirpool, ležaljke, stolovi, lampe i sl.) te dodatna oprema za wellness (kozmetika, ručnici, ogrtači i sl.),

6. gastro i eno turizam (ulaganje u kušaonice vina i drugih pića i gastroproizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking).

Najniži iznos potpore 50.000,00 kn                Najviši iznos potpore 200.000,00 kn

Prihvatljiv prijavitelj: pravne i fizičke osobe/obrtnici te OPG-i/seljačka domaćinstva koja su registrirana za pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu na području PPS destinacije.

 

Mjera 2. – Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda Predviđeni fond potpora iznosi 1.000.000,00 kn

Za sljedeće:

1. razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta – hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion),

2. izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,

3. uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr.).

Najniži iznos potpore 50.000,00 kn                  Najviši iznos potpore 200.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelj: Program za potporu mogu kandidirati samo subjekti koji su već registrirani za pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu (pravne i fizičke osobe i OPG-i/seljačka domaćinstva) te jedinice lokalne ili regionalne samouprave.

 

Mjera 3. – Programi za razvoj ponude s većom dodanom vrijednošću Predviđeni fond potpora iznosi 1.300.000,00 kn

Za:

1. podizanje kvalitete smještajnih objekata i uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte, dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom).

Najniži iznos potpore 50.000,00 kn                Najviši iznos potpore 200.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelj: Program mogu kandidirati samo subjekti koji su već registrirani za pružanje usluga u ugostiteljstvu (pravne i fizičke osobe i OPG-i/seljačka domaćinstva).

Javni poziv otvoren je do 3. lipnja 2016. godine.

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone