Hrvatska turistička zajednica objavila JAVNI POZIV za potpore događanjima u 2018. godini

 

Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2018. godinu, Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za potpore događanjima u 2018. godini. Za ovu namjenu predviđeno je 6.500.000,00 kuna.

Predmet Poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koji pridonose sljedećim ciljevima:

  • unapređenju i/ili obogaćivanju turističkog proizvoda i/ili ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju,
  • jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
  • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

 

Sredstva potpore odobravat će se za programe:

  • Program 1. Potpore događanjima u pred i posezoni (PPS razdoblje)
  • Program 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
  • Program 3. TOP događanja

 

Prihvatljivi korisnici su trgovačka društva, obrti, zadruge, nacionalni sportski savezi, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave i turističke zajednice.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za Program 1. i Program 2. je 12. ožujka 2018.g., a za Program 3. krajnji rok je 5. ožujka 2018.g.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se održavaju u 2018.g.

 

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone