E(U)dukacija za pisanje projekata

 

Poštovani,

HGK – Županijska komora Pula i Optimus Consulting d.o.o., Pula pozivaju vas na predavanje

 

“E(U)dukaciju za pisanje projekata”

koja će se održati

 28. i 29. svibnja (ponedjeljak i utorak) 2018. s početkom u 17 sati

u prostorima HGK – ŽK Pula, Carrarina 5, Pula

 

Polaznici edukacije za izradu projektnih prijedloga savladat će osnovne pojmove EU programa (prihvatljivost, prioriteti, indikatori, relevantnost, održivost i drugo) te se upoznati s čestim problemima i greškama koje se pojavljuju u pripremi projektne dokumentacije i provođenju projekata.

Ovim programom naučit ćete gdje i kako pratiti natječaje za bespovratna sredstva, kada se i kako može prijaviti projekt, kako pripremiti projektnu dokumentaciju, kako povećati mogućnost prolaska projekta te kako provoditi projekt u skladu sa svim pravilima i procedurama.

Edukacija je namijenjena svim potencijalnim prijaviteljima projekata financiranih iz EU fondova (malom i srednjem poduzetništvu, civilnom sektoru, organizacijama lokalne samouprave, obrazovnim institucijama itd.), kao i pojedincima koji se žele baviti pružanjem savjetodavnih usluga u području izrade projektne dokumentacije ili provedbe projekata.

 

Edukacija će se održati kroz dva dana od 17.00 do 19.30 sati.

 

Program će se održati kako slijedi:

  1. svibnja

17.00 – 17.30 Modul 1

17:30 – 18:15 Modul 2

18:15 – 18:25 Pauza

18:25 – 19:30 nastavak Modul 2

 

  1. svibnja

17.00 – 17:30 nastavak Modul 2

17:30 – 18:15 Modul 3

18:15 – 18:25 Pauza

18:25 – 19:30 nastavak Modul 3

 

MODUL 1: Sve o EU fondovima i programima – cilj jest upoznati polaznike s osnovama EU fondova.

MODUL 2: Upravljanje projektnim ciklusom – kako pripremiti EU projekt za prijavu na natječaj (uključuje predavanje uz primjer projekta, logičke matrice, relevantnosti, metodologije, održivosti projekta, opisa projekta, troškovnika i ostalo).

MODUL 3: Rad na implementaciji projekta prema svim pravilima i procedurama. Modul se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela – prolazi se kroz popunjavanje svih izvještajnih obrazaca, upoznavanja s korisnim aplikacijama i web stranicama za vođenje projekta.

 

Kotizacija

HGK – Županijska komora Pula omogućila je sudjelovanje pod povoljnim uvjetima te kotizacija iznosi 500,00 kuna (PDV se ne obračunava na navedeni iznos). Kotizacija uključuje 5 sati predavanja i mentoriranja, radni materijal (skripte), savjetovanje ukoliko polaznik prijavljuje projekt te uvjerenje o završenoj edukaciji. Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun HR8824020061100663070 tvrtke Optimus Consulting d.o.o., Preradovićeva 1/1, Pula, OIB: 31457975319), uz naznaku Edukacija za pisanje projekata. Poziv na broj OIB/MBO.

Potvrda o uplati dostavlja se na e-mail: optimus@optimusconsulting.eu

 

Način prijave i uplata kotizacije

  1. E-mailom na optimus@optimusconsulting.eu (dostaviti osobne podatke te podatke za R1 račun ukoliko je potrebno)
  2. Dostavljanjem potvrde o uplati kotizacije

Prijava se smatra konačnom po dostavi potvrde o uplati.

 

Rok za prijavu je 25. svibnja. Broj sudionika je ograničen.

 

Tim koji će održati edukacijski program jesu Kristina Rabar, direktorica Optimus Consultinga i Nada Katić, konzultantica. Razlika između ovog programa od drugih edukacijskih programa za izradu projektnih prijedloga jest taj što nudimo individualan pristup svakom polazniku te mentorstvo i savjetovanje tijekom razrade projektne ideje.

Osim termina u kojem će se odvijati predavanje, moći ćete nas kontaktirati na e-mail te imate jedno besplatno savjetovanje za prijavu projekta, a sve kako bismo Vas što bolje naučili pisanju projekata.

 

Do sada smo održali cikluse predavanja u u Puli i Rijeci na Ekonomskom fakultetu te smo educirali preko 120 ljudi za pisanje EU projekata i radu na provedbi istih.

 

Vjerujemo da ćete prepoznati interes za sudjelovanje.

 

S poštovanjem,

                                                                                               Predsjednica

                                                                                               Jasna Jaklin Majetić, v.r.

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone