E-Impuls 2016.

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“.

E-Impuls je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Potpore u okviru ovog Poziva namijenjene su pravnim ili fizičkim osobama koje se bave ekonomskom djelatnošću, a koje su, sukladno definiciji, mikro i mala poduzeća.

 

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000,00 HRK. Najveći iznos potpore male vrijednosti ne može prijeći iznos od 300.000,00 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:

  • malom poduzeću 65%
  • mikro poduzeću 85%.

 

Prihvatljivi prijavitelji jesu registrirani za gospodarske djelatnosti u sljedećim skupinama:

a) C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

b) F Građevinarstvo, samo skupine:2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;

c) J Informacije i komunikacije;

d) M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

 

Prihvatljiva su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.
Aktivnosti pružanja savjetodavnih usluga neophodnih za predmetna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Projektne se prijave mogu dostaviti od 01. kolovoza 2016. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijava iznosi 30. rujan 2016.

Za više informacija o svemu, obratite nam se na sljedeću mail adresu:  optimus@optimusconsulting.eu

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone