JAVNI POZIV za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2016. godini

    U smislu ovog Javnog poziva, pod turistički nerazvijenim područjem smatraju se: područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba, sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.   Sredstva potpore odobravati će se za sljedeće programe: Mjera 1. – Programi razvoja i …

Nastavi čitati