E-Impuls 2016.

  Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“. E-Impuls je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Potpore u okviru ovog Poziva namijenjene su pravnim …

Nastavi čitati

JAVNI POZIV za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2016. godini

    U smislu ovog Javnog poziva, pod turistički nerazvijenim područjem smatraju se: područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba, sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.   Sredstva potpore odobravati će se za sljedeće programe: Mjera 1. – Programi razvoja i …

Nastavi čitati