Predavanje i radionica za Prijavu i upravljanje EU projektima, Ekonomski fakultet Rijeka

 

Na Ekonomskom Fakultetu u Rijeci održava se predavanje i radionica za Prijavu i upravljanje EU projektima, za koje je angažirano poduzeće Optimus Consulting d.o.o.. Predavanja i radionice provode se u terminima od 10. listopada 2016. – 26. listopada 2016.

Predavanje i radionice omogućavaju vam upoznavanje s mogućnostima financiranja iz EU fondova, praktična znanja prijave i provedbe EU projekta (razumijevanje prava i obveza korisnika sredstava, planiranje provedbe, upravljanje troškovima projekta, upravljanje javnom nabavom, izrada natječajne dokumentacije), omogućavaju polaznicima iz javne uprave, kao i poslovnim subjektima, postupnu prilagodbu uvjetima financiranja iz EU fondova.

Strukturu programa čini 6 tematskih cjelina vezanih uz opće informacije o fondovima EU na koje se može aplicirati, detaljne informacije o prijavi i provedbi projekata, te zadnja, sedma cjelina, koja se u potpunosti  odnosi na praktičan rad kroz vježbe.

 

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone