Bespovratne potpore za digitalizaciju

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine

ROK PODNOŠENJA PRIJAVA: od 01.07.2022. godine u 11:00 sati do 12.08.2022. godine u 11:00 sati

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: pravne ili fizičke osobe, odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici s najmanje 3 zaposlene osobe na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u prethodnoj kalendarskoj godini

SVRHA POZIVA: omogućiti digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 206.000.000 kn

Najniži iznos potpore: 150.000,00 HRK

Najviši iznos potpore: 750.000,00 HRK

Mjerom će biti financirano najmanje 160 projekata.

INTENZITET POTPORE:

 • do 70 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u I. skupinu razvijenosti
 • do 65% za II. skupinu razvijenosti
 • do 60 % za III. skupinu razvijenosti
 • do 55 % za IV. skupinu razvijenosti

Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet ograničenja vezanih za pragove dodjele potpore utvrđene u de minimis Uredbi.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTIobuhvaćaju uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz:

 • izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/ poslovnih procesa/ proizvodnje
 • implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/ novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja
 • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Projektne aktivnosti trebaju se završiti u roku od 24 mjeseca.

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

 • udrugama i dobrotvornim organizacijama i paušalnim obrtima
 • prijavitelju koji nema registriran poslovni nastan u RH
 • prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga

U okviru ovog Poziva, nisu prihvatljive sljedeće djelatnosti:

 • trgovina na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46 i 47)
 • izdavačke djelatnosti (NKD odjeljak: 58)
 • emitiranje programa (NKD odjeljak: 60)
 • djelatnosti pružanja telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD odjeljak: 61)
 • djelatnosti računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnosti povezane s njim (NKD odjeljak: 62)
 • informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak: 63)
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD odjeljci: 64, 65, 66)
 • poslovanja nekretninama (NKD odjeljak: 68)
 • upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem (NKD odjeljak: 70)
 • promidžba (reklama i propaganda) (NKD odjeljak: 73.1)
 • djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (NKD odjeljak: 77)
 • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci: 87 i 88)
 • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD odjeljak: 91)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak: 92), proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću

PRILOZI S KORISNIM INFORMACIJAMA: 

Prilog 1 – Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Natječaj i dokumentaciju možete pogledati na sljedećem linku.

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone